Robert Gumuliński

Właściciel

Paweł
Kras

Szef kuchni

Łukasz

Jakub

Maciej

Paula

Kinga

Agnieszka

Barbara